Oluf Jørgensen A/S · Rådgivende Ingeniørfirma
 

Glashusene

I totalentreprise har vi i Roskilde i bydelen Trekroner projekteret og opført seks længehuse i alt 30 boliger og et fælleshus samt udenoms arealer med blandt andet parkeringspladser, cykelskure og opholdsarealer. Alle huse er bygget med præfabrikerede beton- og træelementer.
Hvert beboelseshus er i to etager og med henholdsvis 4, 5 og 6 boliger og hvor terrændækket springer for hver bolig. I hver bolig er der etableret Genvex-ventilationsanlæg.
Fælleshuset, ligeledes i to etager, er indrettet med storkøkken, ligesom der er etableret ventilationsanlæg i huset.

RÅDGIVNINGSDISCIPLINER

Projektering af Konstruktioner
Projektering af VVS-installationer
Projektering af El-installationer
Fagtilsyn

BYGHERRE

Ejerforeningen Glashusene

ADRESSE

Tønsbergvej, Trekroner, 4000 Roskilde

OPFØRT

2007-08

TOTALENTREPENØR

B. Nygaard Sørensen A/S

STØRRELSE

4400 m²

ARKITEKT

Tegnestuen Vandkunsten ApS

BYGGEREGNSKAB

47 mill. kr.