Oluf Jørgensen A/S · Rådgivende Ingeniørfirma
 

Retten i Roskilde

Funktionerne i bygningen er bygget op omkring det centrale torv som ringe i van­det: Inderst de offentlige funktioner, ”Ydre Zone” med retssale omkring torvet. Her færdes de besøgende, både de professionelle: forsvare og anklagere og de ufrivillige: tiltalte, vidner og pårørende.

Omkring denne ”Ydre Zone” ligger ”Indre Zone” med den livsnødvendige transport i huset af personale til og fra mødet med – offentligheden.

Nederst i kælderen og i direkte forbindelse med nævningeretssalen ligger ”Lukket Zone”, hvor arrestanter bringes til, inden en retssag. I ”Lukket Zone” er der skær­pede sikkerhedskrav.

 

Retsbygningen er i fire etager + kælder, hvori der er venterum til arrestanter, arkiv og teknikum. Stueetagen disponeres med forhal, information og seks retssale, heraf en nævninge retssal, en stor retssal og en retssal for grundlovsforhør, med tilhørende voteringslokaler. 1. sal indrettes ligeledes hovedsageligt til retssale med tilhørende lokaler. Lokalerne på 2. sal afsættes til faciliteter for retsmæg-ling, skifte- og fogedret samt fagbibliotek medens bygningens øverste etage in­deholder rettens administration, kontorerne for dommerne samt frokoststue. I alt rummer retsbygningen over 15 retssale.

 

De primære konstruktioner er præfabrikerede betonelementer (dæk, bag­murselementer, bærende og/eller stabiliserende skillevægge, bjælker og søjler). Etagedæk og tagdæk er præfabrikerede huldæk.

Konstruktionerne disponeres så ruminddelingen kan tilpasses fremtidige behov.

 

Der er lagt stor vægt på indeklimaet i bygningen. Ventilation (VAV) og opvarm-ning er styret ud fra rummenes belastning. I udvalgte rum er der gennemført en indeklimasimulering på i programmet BSIM.

Der udføres solcelleanlæg på taget med inverter med høj virkningsgrad og au­tomatisk ind- og udkobling på el-nettet.

Returvandet fra ventilationsvarmefladerne bidrager til gulvvarmningen for opti­mal afkøling af fjernvarmevandet.

Belysning etableres med dagslysstyring og PIR-følere.

Alle installationer er disponeret for at der kan foretages fremtidige ændringer i ruminddelingen.

RÅDGIVNINGSDISCIPLINER

Projektering af Anlægsarbejder

Projektering af Konstruktioner

Projektering af VVS-installationer

Projektering af El-installationer

Fagtilsyn

BYGHERRE

Slots- og Ejendomsstyrelsen

OPFØRT

2011-13

TOTALENTREPENØR

G.V.L. Entreprise A/S

STØRRELSE

6.270 m²

ARKITEKT

JJW Arkitekter A/S

BYGGEREGNSKAB

124 mio.kr.