Oluf Jørgensen A/S · Rådgivende Ingeniørfirma
 

Helhedsplan for Valby Idrætspark

I 2005 udskrev Københavns Kommune en konkurrence om forslag til udnyttelse af et areal i og omkring Valbyparken.
Projektgruppen foreslog en randbebyggelse, der respekterede de bygninger, der ønske-des bevaret og ellers etablerede en ubrudt bygningskrop, der dels gav en støjafskærm-ning af parkarealet og dels minimerede forbindelseveje.
Den lange ubrudte bygningskrop var meget velegnet til etapevis gennemførelse med byggestart fra en af enderne og successiv færdiggørelse herfra.
Forbindelser til den ny S-togs station Ellebjerg indgik i projektet ligesom placeringen af et vandkulturhus og den eksisterende Team Danmark Hal.

 

RÅDGIVNINGSDISCIPLINER

Disponering af
- konstruktioner
- ledninger i terræn
- anlægsarbejder

BYGHERRE

Københavns Kommune

OPFØRT

2005

STØRRELSE

50 ha m²

ARKITEKT

JWH ARKITEKTER

BYGGEREGNSKAB

500 mill. kr.