Oluf Jørgensen A/S · Rådgivende Ingeniørfirma
 

Banegårdspladsen i Kolding

I 2005 udskrev Kolding kommune en projektkonkurrence om udformning af banegårdspladsen, der udførelsesmæssigt skulle opdeles i 3 etaper.
Første etape var udformning af området foran det nye bibliotek. Anden etape var selve banegårdspladsen og tredje etape var forbindelse til slotssøen.
Forslaget går ud på at trække slotssøen helt ind til banegårdspladsen, og adskille den gående trafik fra den krydsende trafik i Fredericiagade gennem etablering af en vejbro. Den udvidede slotssø foreslåes med beskeden dybde og tænkes anvendt som skøjtebane om vinteren.


 

RÅDGIVNINGSDISCIPLINER

Disponering af konstruktioner - vejbro
Disponering af VVS-installationer
Disponering af El-installationer

BYGHERRE

Kolding Kommune

OPFØRT

afholdt i 2005

STØRRELSE

ca. 10.000 m²

ARKITEKT

Frode Birk Nielsen

BYGGEREGNSKAB

12 mill. kr.