Oluf Jørgensen A/S · Rådgivende Ingeniørfirma
 

Stenlængeområdet Næstved

I 2007 udbød Næstved Kommune en projektkonkurrence om en masterplan for Stenlængeområde beliggende i en af Næstveds ældre bydele. Man ønskede at igangsætte et større bosætnings- & erhvervsudviklingsprojekt omkring Næstved Arena. Det man øn-skede af konkurrence var at få et overordnet bud på disponeringen af hele området. Projektgruppens ide var at skabe et område hvor kropskultur var i centrum ”en sund sjæl i en sund krop”. Med udgangspunkt i områdets potentiale og kommunens ønske om at lægge vægt på at der skal noget for krop og sjæl, foreslog projektgruppen et grønt bånd gennem dele af området, udvikling af folkelige attraktorer f.eks. udsigtspunkter m. servering, gigantisk pariserhjul, kunstig sø, skøjtebane til vinterbrug, jogging-sti-system osv.. I forbindelse med parkeringsarealer foreslog man at disse, udenfor spidsbelastnin-ger tidspunkter, kunne være udlagt til andre formål f.eks. loppemarked, musikfestival for amatørbands osv.. Området skulle være et sted med muligheder for; at mennesker kunne mødes, hvor der var rart og sjovt at være, med boliger og uorganiseret idræt for de lokale beboere og idrætsfaciliteter for regionen/landet.

RÅDGIVNINGSDISCIPLINER

Disponering af
- anlægsarbejder
- kloakarbejder

BYGHERRE

Næstved Kommune

OPFØRT

2007

STØRRELSE

119 ha m²

ARKITEKT

P. Skaarup Landskabsarkitekt + aart – Arkitekter A/S