Oluf Jørgensen A/S · Rådgivende Ingeniørfirma
 

Byggemodning Smedhøj

Der er udarbejdet et byggemodningsprojekt for 50 parcelhusgrunde og 3 storparceller til 10 rækkehuse. Projektet indeholder asfaltveje og fortove af SF-sten/græs samt interne stier med stenmel. Den eksisterende offentlige hovedvej er blevet forlænget med tilhørende fortov og cykelsti. For hele området er der etableret regnvandsbassin ligeledes er der lavet belysningsprojekt for området.

RÅDGIVNINGSDISCIPLINER

Projektering af anlægsarbejder
Projektering af vejbelysning mv.
Byggeledelse
Fagtilsyn

BYGHERRE

Ejendomsselskabet Bygholm A/S

OPFØRT

2005

STØRRELSE

ca. 70.000 m²