Oluf Jørgensen A/S · Rådgivende Ingeniørfirma
 

Nyt Universitetssygehus Aalborg

Oluf Jørgensen A/S er en del af konsortiet, der har tegnet vinderforslaget til Nyt Universitetssygehus Aalborg.

 

Nyt Universitetssygehus Aalborg er et 134.500 m² nyt sygehuskompleks, der placeres i Aalborg Øst, og som kommer til at betjene hele Region Nordjylland. Projektet omfatter desuden 17.000 m² til Aalborg Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet samt udarbejdelse af en hovedstrukturplan på i alt ca. 330.000 m², som blandt andet omfatter etablering af Aalborg Psykiatriske Sygehus, onkologihus, patienthotel og udvidelse af ambulanthus serviceby og kapel. Projektet er en del af regeringens kvalitetsreform på sundhedsområdet, hvori der er afsat 4,1 mia.kr. til kvalitetsfondsprojekter.

 

Det Ny Universitetssygehus Aalborg har konsekvent fokus på mennesket. Både i hospitalets arkitektoniske udtryk og i den overordnede struktur og indre organisering, der målrettet tilgodeser patienten og et sammenhængende patientforløb. Den permanente fokus på patienten giver hospitalet en stærk identitet og optimale arbejdsbetingelser og optimerede muligheder for behandling.
Byggeriets hovedstrukturplan har karakter af ny bydel og holdes i en menneskelig skala med stor variation i bygningerne. Projektet består af 2 dele; hospitalet som den ene, og SUND, som er det sundhedsvidenskabelige fakultet på Aalborg Universitet som den anden. De 2 dele placeres i hinandens umiddelbare nærhed for at opnå synergi mellem sundhedsuddannelsernes og forskningsaktiviteternes tværfaglige udvikling, samarbejde og innovation.

BYGHERRE

Region Nordjylland